ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Our anesthesia management in patient with combined coronary and carotis surgery [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(3): 186-188 | DOI: 10.5222/GKDAD.2020.45822

Our anesthesia management in patient with combined coronary and carotis surgery

Dilek Çetinkaya, İlker Uğurlu
Department of Anesthesiology and Reanimation, Eskisehir Osmangazi University Medical Faculty, Eskisehir

operations. Coexistence of carotid stenosis further disrupts perfusion. In this case presentation, we aimed to present our anesthetic management during combined CAB and right carotid endarterectomy (CEA) surgery in a patient with a completely occluded right carotid artery and a 50-70% stenosis in the left carotid artery.

Keywords: cerebral oximetry, coronary artery bypass surgery, carotid endarterectomy

Koroner ve karotis cerrahisinin birlikte uygulandığı hastada anestezi yönetimimiz

Dilek Çetinkaya, İlker Uğurlu
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Eskişehir

Koroner arter baypas cerrahisi (KAB) ameliyatlarında serebral perfüzyon çeşitli nedenlerle bozulmaktadır. Buna ilaveten karotis darlığının olması perfüzyonu daha da bozar. Bu olgu sunumunda, sağ karotis arteri tamamen tıkalı olan ve sol karotis arterinde de %50-70 darlığı olan bir hastada kombine KAB ve sağ karotid endarterektomi (KEA) cerrahisi sırasındaki yönetimimizi sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: serebral oksimetri, koroner arter bypass cerrahisi, karotid endarterektomi

Dilek Çetinkaya, İlker Uğurlu. Our anesthesia management in patient with combined coronary and carotis surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(3): 186-188

Corresponding Author: Dilek Çetinkaya, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale