ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi New member to join the family of vasopressors in septic shock: methylene blue (dual case report) [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(2): 141-144 | DOI: 10.5222/GKDAD.2019.42103

New member to join the family of vasopressors in septic shock: methylene blue (dual case report)

Şerife Gökbulut Bektaş, Mine Altınkaya Çavuş
Turkey High Specialization Training And Research Hospital

Background: Sepsis is a serious medical condition that progresses to organ damage in response to infection. As a major cause of death in the world, it continues to be the subject of research and discussion in intensive care. Treatment includes rapid recognition, resuscitation, hemodynamic support, control of the source of infection and early antibiotic therapy. Hemodynamic support; noradrenalin with strong evidence.
Case presentation: Patients with sepric shock; The tissue needed for perfusion was taking high-dose vasopressor medication to ensure arterial values of blood pressure. Treatment with methylene blue was beneficial in reducing high drug doses.
Conclusions: Methylene blue used in many types of shock; Although side effects are seen, noradrenaline in septic shock is an agent that can be a future competitor. When the cost is very important; We believe that this drug, which is more suitable, will find the deserved importance.

Keywords: Methylene blue, septic shock, vasoplegi, vasodilatatic shock.

Septik şokta kullanılan vazopressör ailesine katılacak yeni üye: metilen mavisi (ikili vaka taktimi )

Şerife Gökbulut Bektaş, Mine Altınkaya Çavuş
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Sepsis, enfeksiyona cevaben organ hasarına ilerleyen ciddi bir tıbbi durumdur. Dünyada önemli bir ölüm nedeni olarak, yoğun bakımda araştırma ve tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Tedavi hızlı tanıma, resüsitasyon, hemodinamik destek, enfeksiyon kaynağının kontrolünü ve erken antibiyotik tedavisini içerir. Hemodinamik destek; güçlü kanıtlarla noradrenalin ilk seçenektir.
Olgu sunumu: Seprik şoklu hastalar; Perfüzyon için gerekli olan doku, tansiyonun arteriyel değerlerini sağlamak için yüksek dozda vazopressör ilaç kullanıyordu. Metilen mavisi ile muamele, yüksek ilaç dozlarının azaltılmasında faydalı olmuştur.
Sonuç: Metilen mavisi birçok şok türünde kullanılır; Yan etkiler görünse de, septik şoktaki noradrenalin ek olarak kullanılabilecek bir ajandır. Maliyet çok önemli olduğunda; Daha uygun olan bu ilacın hak ettiği önemi bulacağına inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Metilen mavisi, septik şok, vasoplegi, vazodilatatik şok.

Şerife Gökbulut Bektaş, Mine Altınkaya Çavuş. New member to join the family of vasopressors in septic shock: methylene blue (dual case report). GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(2): 141-144

Corresponding Author: Mine Altınkaya Çavuş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale