ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Pulmonary Artery Injury During Mediastinoscopy and Anesthesia [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2011; 17(2): 49-53 | DOI: 10.5222/GKDAD.2011.049

Pulmonary Artery Injury During Mediastinoscopy and Anesthesia

Cem Nevzat Sayılgan1, Lale Yüceyar1, Sedat Akbaş1, Ahmet Demirkaya2, Hülya Erolçay1
1Istanbul University, Cerrahpasa Medical Faculty, Anesthesiology And Reanimation Department
2Istanbul University, Cerrahpasa Medical Faculty, Thoracic Surgery Department

Mediastinoscopy is an important surgical method for assesment of the mediastinal pathologies and grading of the lung cancers. In this case report we aim to present right pulmonary artery hemorage during anterior servical mediastinoscopy and anesthetic management in the light of the literatures.

Keywords: mediastinoscopy, bleeding, right pulmonary artery, anesthesia.

Mediyastinoskopi Sırasında Pulmoner Arter Yaralanması ve Anestezi

Cem Nevzat Sayılgan1, Lale Yüceyar1, Sedat Akbaş1, Ahmet Demirkaya2, Hülya Erolçay1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Mediyastinoskopi mediasten patolojilerinin değerlendirmesinde ve akciğer kanserlerinin evrelemesinde değerli bir tanı yöntemidir. Yazımızda anteriyor mediyastinoskopi sırasında gelişen sağ pulmoner arter kanamasını ve anestezi yönetimini literatürler eşliğinde sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: mediyastinoskopi, sağ pulmoner arter, kanama, anestezi.

Cem Nevzat Sayılgan, Lale Yüceyar, Sedat Akbaş, Ahmet Demirkaya, Hülya Erolçay. Pulmonary Artery Injury During Mediastinoscopy and Anesthesia. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2011; 17(2): 49-53

Corresponding Author: Cem Nevzat Sayılgan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale