ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Anaphylaxis and disseminated intravascular coagulation after exposure to radiocontrast agent in a patient undergoing percutaneous coronary intervention [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(4): 221-222 | DOI: 10.5222/GKDAD.2013.221

Anaphylaxis and disseminated intravascular coagulation after exposure to radiocontrast agent in a patient undergoing percutaneous coronary intervention

Bahar Aydınlı1, Yeşim Güray2, Ümit Güray2, Rıza Sarper Ökten3, Gürel Neşşar4
1Türkiye Yüksek İhtisas Education And Research Hospital, Anesthesia Clinic
2Türkiye Yüksek İhtisas Education And Research Hospital,cardiology Clinic
3Türkiye Yüksek İhtisas Education And Research Hospital, Radiology Clinic
4Türkiye Yüksek İhtisas Education And Research Hospital, Gastroenterologic Surgery Clinic

Keywords: anaphylaxis, Disseminated intravascular coagulation(DİC), radiocontrast agent, percutaneous coronary intervention

Koroner Perkütan Girişim Sırasında Radyokontrast Madde Sonrası Anaflaksi Ve Dik

Bahar Aydınlı1, Yeşim Güray2, Ümit Güray2, Rıza Sarper Ökten3, Gürel Neşşar4
1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
2Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği
3Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği
4Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi,gastroenterolojik Cerrahi Kliniği

Anahtar Kelimeler: Anaflaksi, DİC, radyokontrast madde, koroner perkütan girişim

Bahar Aydınlı, Yeşim Güray, Ümit Güray, Rıza Sarper Ökten, Gürel Neşşar. Anaphylaxis and disseminated intravascular coagulation after exposure to radiocontrast agent in a patient undergoing percutaneous coronary intervention. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(4): 221-222

Corresponding Author: Bahar Aydınlı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale