ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Anesthetic Management In A Patient With Duchenne Muscular Dystrophy [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(3): 141-144 | DOI: 10.5222/GKDAD.2013.141

Anesthetic Management In A Patient With Duchenne Muscular Dystrophy

Nagihan Karahan1, Murat Aksun1, Lale Koroğlu1, Senem Girgin1, Gülçin Aran1, Galip Akhan2, Ali Gürbüz3
1Department Of Anesthesiology And Reanimation, Katip Celebi University Ataturk Training And Research Hospital, İzmir, Turkey
2Department Of Neurology, Katip Celebi University Ataturk Training And Research Hospital, İzmir, Turkey
3Department Of Cardiovasculer Surgery, Katip Celebi University Ataturk Training And Research Hospital, İzmir, Turkey

Duchenne Muscular Dystrophy (DMD), an X-linked recessive inherited progressive disorder characterized by muscle weakness and muscle contractures. Most commonly seen in childhood and seen 1 in 3500 male births. Anesthetic management of these patients shows speciality. Because the agents such as inhalational anesthetics and succinylcholine, can lead to fatal complications such as malignant hyperthermia which is characterized by hypermetabolic clinic picture. At this case report we aimed to present the anesthetic management of a DMD patient operated on for ventricular septal defect (VSD).

Keywords: Duchenne muscular dystrophy, malign hyperthermia, pediatric cardiac surgery

Duchenne Musküler Distrofili Bir Olguda Anestezi Yönetimi

Nagihan Karahan1, Murat Aksun1, Lale Koroğlu1, Senem Girgin1, Gülçin Aran1, Galip Akhan2, Ali Gürbüz3
1Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İzmir
2Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, İzmir
3Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İzmir

Duchenne Musküler Distrofi (DMD); X’e bağlı resesif olarak geçiş gösteren ilerleyici kas zayıflığı ve kas kontraktürleri ile karakterize kalıtımsal bir hastalıktır. En sık çocukluk yaşlarında ve 3500 erkek doğumda 1 görülmektedir. Bu hastalarda anestezi yönetimi özellik göstermektedir. Çünkü inhalasyon anestezikleri ve süksinilkolin gibi ajanlar, hipermetabolik bir klinik tablo ile seyreden malign hipertermi gibi ölümcül komplikasyonlara yol açabilir. Biz ventriküler septal defekt (VSD) nedeniyle opere olan DMD’li bir olguda uyguladığımız anestezi yönetimini sunmayı hedefledik.

Anahtar Kelimeler: Duchenne muskuler distrofi, malign hipertermi, pediyatrik kardiyak cerrahi

Nagihan Karahan, Murat Aksun, Lale Koroğlu, Senem Girgin, Gülçin Aran, Galip Akhan, Ali Gürbüz. Anesthetic Management In A Patient With Duchenne Muscular Dystrophy. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(3): 141-144

Corresponding Author: Murat Aksun, Türkiye
LookUs & Online Makale