ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Investigation of the effects of melatonin premedication on intraoperative and postoperative hemodynamic parameters, peripheral oxygen saturation, postoperative anxiety and cognitive functions in patients undergoing epidural anesthesia; Letter to edit [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(3): 172-175 | DOI: 10.5222/GKDAD.2020.33600

Investigation of the effects of melatonin premedication on intraoperative and postoperative hemodynamic parameters, peripheral oxygen saturation, postoperative anxiety and cognitive functions in patients undergoing epidural anesthesia; Letter to edit

Melis Tosun, Fevzi Toraman
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Acıbadem Altunizade Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Keywords: cognitive functions, melatonin, postoperative anxiety, premedication

Melatonin premedikasyonunun epidural anestezi yapılan hastalarda intraoperatif ve postoperatif hemodinamik parametreler, periferik oksijen satürasyonu, postoperatif anksiyete ve kognitif fonksiyonlar üzerine etkilerinin incelenmesi; Editöre mektup

Melis Tosun, Fevzi Toraman
Department of Anesthesiology and Reanimation, Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University, Acibadem Altunizade Hospital, İstanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: bilişsel fonksiyonlar, melatonin, postoperatif anksiyete, premedikasyon

Melis Tosun, Fevzi Toraman. Investigation of the effects of melatonin premedication on intraoperative and postoperative hemodynamic parameters, peripheral oxygen saturation, postoperative anxiety and cognitive functions in patients undergoing epidural anesthesia; Letter to edit. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(3): 172-175

Corresponding Author: Melis Tosun, Türkiye
LookUs & Online Makale