ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Letter to the Editor [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(3): 178-182 | DOI: 10.5222/GKDAD.2020.33255

Letter to the Editor

Emir Kılınç, Bülent Güçyetmez, Fevzi Toraman
Department Of Anestesiology And Reanimation, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University, İstanbul, Turkey

Keywords: albumin, cardiac surgery, fluid replacement

Editöre Mektup

Emir Kılınç, Bülent Güçyetmez, Fevzi Toraman
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul

Anahtar Kelimeler: albumin, kalp cerrahisi, sıvı tedavisi

Emir Kılınç, Bülent Güçyetmez, Fevzi Toraman. Letter to the Editor. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(3): 178-182

Corresponding Author: Emir Kılınç, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale