ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Our therapeutic approach to pregnant patient with superior vena cava syndrom [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(2): 85-91 | DOI: 10.5222/GKDAD.2018.32559

Our therapeutic approach to pregnant patient with superior vena cava syndrom

Abdulkadir Yektaş, Süleyman Sabaz, Sinan Aşar, Gülay Eren Aşık, Oya Hergünsel
Our therapeutic approach to pregnant patient with superior vena cava syndrom

Keywords: Superior vena cava syndrome, pregnancy, respiratory failure

Vena kava superior sendromlu gebe bir hastada tedavi yaklaşımımız

Abdulkadir Yektaş, Süleyman Sabaz, Sinan Aşar, Gülay Eren Aşık, Oya Hergünsel
Vena kava superior sendromlu gebe bir hastada tedavi yaklaşımımız

Anahtar Kelimeler: Vena cava superior sendromu, gebelik, solunum yetmezliği

Abdulkadir Yektaş, Süleyman Sabaz, Sinan Aşar, Gülay Eren Aşık, Oya Hergünsel. Our therapeutic approach to pregnant patient with superior vena cava syndrom. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(2): 85-91

Corresponding Author: Abdulkadir Yektaş, Türkiye
LookUs & Online Makale