ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Anesthesia in Cardiac Electrophysiology Laboratory [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(3): 135-140 | DOI: 10.5222/GKDAD.2014.135

Anesthesia in Cardiac Electrophysiology Laboratory

Nihan Yapıcı
Istanbul Dr.siyami Ersek Thoracic And Cardiovascular Teaching Center,anesthesiology And Reanimation Clinic

Summary
Electrophysiologic procedures in cardiac laboratoires have increased in frequency significantly since past decades. A large number of patients with complex co-existing disease are involving for procedures in the electrophysiology laboratory (EPL). The choice of anesthesia and particular anesthetics should be tailored to the procedure in those studies. It is better to choose a drug or a combination of drugs that do not interfere with the goals EP procedure. The aim of this article is revising our practice along with changing patient profile and developments in the field of cardiac electrophysiology and anesthesia.

Keywords: Electrophysiologic studies, arrhythmia, ablation, sedation and analgesia, dexmedetomidine

Kardiyak Elektrofizyoloji Laboratuvarında Anestezi

Nihan Yapıcı
Istanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği

Kardiyak kateterizasyon laboratuarlarındaki elektrofizyolojik işlemler son yıllarda belirgin şekilde sayıca artmaktadır. Çoğunlukla karmaşık yandaş hastalıkları olan hastalar elektrofizyoloji çalışmalarına alınmaktadır. Bu işlemlerde anestezi yöntemi ve özellikle anestezik seçimi işleme uygun olmalıdır. Elektrofizyoloji çalışmalarının amaçlarının etkilemeyecek bir ilaç veya ilaçların kombinasyonunu seçmek daha iyi olacaktır. Bu yazıda değişen hasta profiliyle birlikte kardiyak elektrofizyoloji ve anestezi alanındaki gelişmeler, bu uygulamalardaki pratiğimizin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Elektrofizyolojik çalışmalar, aritmi, ablasyon, sedasyon ve analjezi, deksmedetomidin

Nihan Yapıcı. Anesthesia in Cardiac Electrophysiology Laboratory. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(3): 135-140

Corresponding Author: Nihan Yapıcı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale