ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi The Usage of Endobronchial Blocker in a Patient with Partial Laryngectomy for Single Lung Ventilation [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(3): 187-188 | DOI: 10.5222/GKDAD.2014.187

The Usage of Endobronchial Blocker in a Patient with Partial Laryngectomy for Single Lung Ventilation

Ceren Aygün, Elvan Öçmen, Volkan Hancı, Semih Küçükgüçlü
Dokuz Eylul University

Keywords: Partial laryngectomy, Tracheostomy, Endobronchial Blocker, one lung ventilation.

Parsiyel Larenjektomisi Bulunan Bir Hastada Endobronşiyal Bloker ile Tek Akciğer Ventilasyonu

Ceren Aygün, Elvan Öçmen, Volkan Hancı, Semih Küçükgüçlü
Dokuz Eylül Üniversitesi

Anahtar Kelimeler: Parsiyel Larenjektomi, Trakeostomi, Endobronşiyal Bloker, Tek Akciğer Ventilasyonu.

Ceren Aygün, Elvan Öçmen, Volkan Hancı, Semih Küçükgüçlü. The Usage of Endobronchial Blocker in a Patient with Partial Laryngectomy for Single Lung Ventilation. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(3): 187-188

Corresponding Author: Volkan Hancı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale