ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Preoperative Assessment in the Elderly Patients Undergoing Cardiac Surgery [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(3): 162-166 | DOI: 10.5222/GKDAD.2014.162

Preoperative Assessment in the Elderly Patients Undergoing Cardiac Surgery

Türkan Kudsioğlu
Siyami Ersek Thoracic Nad Cardiovasculary Center, Department Of Anesthesiology, Istanbul

In recent years, progress in living conditions and medicine has increased the number of people over 65 years of age. Thus, geriatric population is increasing among the patients undergoing cardiac surgery. The aging process leads to change in organ functions and chronic diseases. The elderly patients have more the ratio of morbidity and mortality than young patients. In elderly patients undergoing cardiac surgery, the success rations will increase when they are evaluated with the risk scores preoperatively and performed convenient anesthesia, surgery technics and carefully intensive care in elective operations,

Keywords: cardiac anesthesia, geriatric patients, preoperative assesment

Kalp Cerrahisi Geçirecek Yaşlı Hastalarda Preoperatif Değerlendirme

Türkan Kudsioğlu
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Merkezi, Eah Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği

Son yıllarda yaşam koşulları ve tıptaki gelişmelerle 65 yaş üzeri nüfus ve bu populasyonda yapılan kalp cerrahisi operasyonları giderek artmaktadır. Yaşlanma, organ fonksiyonlarının değişmesine ve kronik hastalıklara yol açmaktadır. Yaşlı hastalarda morbidite ve mortalite oranları genç hastalara göre daha fazladır. Kalp cerrahisi geçirecek yaşlı hastalarda preoperatif risk skorların belirlenmesi, elektif şartlarda uygun anestezi ve cerrahi tekniklerinin uygulanması ve dikkatli yoğun bakım takibi başarıyı arttıracaktır.

Anahtar Kelimeler: kardiyak anestezi, geriyatrik hastalar, preoperatif değerlendirme

Türkan Kudsioğlu. Preoperative Assessment in the Elderly Patients Undergoing Cardiac Surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(3): 162-166

Corresponding Author: Türkan Kudsioğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale