ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Approach To A Difficult Intubation Case Caused by Tracheal Occlusive Secretions in ICU [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(2): 180-182 | DOI: 10.5222/GKDAD.2021.22590

Approach To A Difficult Intubation Case Caused by Tracheal Occlusive Secretions in ICU

Hatice Dilek Özcanoğlu1, Başol Bay2
1Aneshesiology, Başakşehir Çam And Sakura City Hospital, Istanbul, Turkey.
2Aneshesiology, Mehmet Akif Ersoy Thoracic And Cardiovascular Surgery Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey.

Difficult airway, in other means having problems during tracheal intubation, is quite comman in daily practice. When a unknown or unexpected difficult airway is faced, rapid intervention and appropriate management of the situation is life-saving. In this case report a patient who needed re-intubation due to respiratory distress caused by dry secretions in trachea during ICU follow-up after cardiac valve surgery. The process of unexpected difficulty in re-intubation was managed effectively by rapid and appropriate approach.

Keywords: Difficult intubation, Tracheal Occlusive Secretions, Intensive Care

Yoğun Bakımda Trakeal Kurut Kaynaklı Zor Entübasyon Olgusuna Yaklaşım

Hatice Dilek Özcanoğlu1, Başol Bay2
1Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi Anestezi Ve Reanimasyon Kliniği İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy G.k.d.c. Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anestezi Kliniği,i̇stanbul

Zor havayolu, diğer bir deyişle trakeal entübasyonda güçlük yaşanması günlük pratikte oldukça sık karşılaşılabilen bir durumdur. Bilinmeyen veya beklenmeyen zor havayolu ile karşılaşıldığında hastaya hızlı bir şekilde müdahale edilerek sürecin etkin yönetilmesi hayat kurtarıcıdır. Bu olgu sunumunda kalp kapak cerrahisi operasyonu geçiren ve ekstübasyon sonrası yoğun bakım takibi sırasında trakeal kurut nedeniyle solunum sıkıntısı gelişerek tekrar entübasyon ihtiyacı doğan bir hasta sunulmuştur. Hastadaki beklenmedik zor entübasyon durumu, hızlı ve uygun yaklaşım ile etkin bir şekilde yönetilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Zor entübasyon, Trakeal kurut, Yoğun Bakım

Hatice Dilek Özcanoğlu, Başol Bay. Approach To A Difficult Intubation Case Caused by Tracheal Occlusive Secretions in ICU. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(2): 180-182

Corresponding Author: Hatice Dilek Özcanoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale