ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Pulmonary Hypertension Crisis in Pediatric Patient Undergoing Congenital Heart Surgery: Case Report [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(4): 214-217 | DOI: 10.5222/GKDAD.2013.214

Pulmonary Hypertension Crisis in Pediatric Patient Undergoing Congenital Heart Surgery: Case Report

Dilek Altun1, Şule Turgut Balcı1, Emre Özker2, Bülent Sarıtaş2, Canan Ayabakan3, Rıza Türköz2, Ayda Türköz1
1Baskent University, Departmant Of Anesthesiology And Reanimation, Istanbul, Turkey
2Baskent University, Departmant Of Cardiovascular Surgery, Istanbul, Turkey
3Baskent University, Departmant Of Pediatric Cardiology, Istanbul, Turkey

Pulmonary arterial hypertension (PAH) with increased pulmonary vascular resistance (PVR), is a frequent complication of congenital heart diseases (CHD). PH, is characterised by the chronic elevation of pulmonary artery pressure and pulmonary vascular resistance leading to right ventricular enlargement and hypertrophy 1-2. Vasoconstriction of pulmonary vessels plays an important role in the early prognosis in children with congenital heart disease who has pulmonary hypertension.
In this case report, we have reported a case who has undergone aortic interruption operation and successfully treated for the hypertensive crisis developing in the postoperative period.

Keywords: Pulmonary hypertension, pulmonary hypertensive crisis, congenital heart diseases, sildenafil

Konjenital Kalp Cerrahisi Geçiren Pediyatrik Olguda Gelişen Pulmoner Hipertansif Kriz: Olgu Sunumu

Dilek Altun1, Şule Turgut Balcı1, Emre Özker2, Bülent Sarıtaş2, Canan Ayabakan3, Rıza Türköz2, Ayda Türköz1
1Başkent Üniversitesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul
2Başkent Üniversitesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Başkent Üniversitesi, Pediyatrik Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Pulmoner vasküler rezistansın (PVR) artmasıyla beraber olan pulmoner hipertansiyon (PH) konjenital kalp hastalıklarının (KKH) sık görülen bir kompilkasyonudur. PH, pulmoner arter basıncı ve pulmoner vasküler rezistansta artış ile karakterize olup, sağ ventriküler genişleme ve hipertrofiye yol açar (1-2). PH’sı olan doğuştan kalp hastalıklı çocuklarda ameliyat sonrası pulmoner damarlarda oluşan vazokonstriksiyon hastanın erken dönem prognozunda önemli rol oynamaktadır3. Bu vaka sunumumuzda, aortik interuption nedeniyle ameliyat edilen, postoperatif dönemde hipertansif kriz gelişen ve başarılı bir şekilde tedavi edilen olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner hipertansiyon, pulmoner hipertansif kriz, konjenital kalp hastalığı, sildenafil

Dilek Altun, Şule Turgut Balcı, Emre Özker, Bülent Sarıtaş, Canan Ayabakan, Rıza Türköz, Ayda Türköz. Pulmonary Hypertension Crisis in Pediatric Patient Undergoing Congenital Heart Surgery: Case Report. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(4): 214-217

Corresponding Author: Dilek Altun, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale