ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Anesthetic Management of Vena Cava Superior Syndrome Due to Mediastinal Mass [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(3): 172-174 | DOI: 10.5222/GKDAD.2014.172

Anesthetic Management of Vena Cava Superior Syndrome Due to Mediastinal Mass

Ahmet Selim Özkan, Muharrem Uçar, Mehmet Ali Erdoğan, Ökkeş Hakan Miniksar, Mahmut Durmuş
Inonu University Faculty Of Medicine Department Of Anesthesiology And Reanimation

Superior Vena Cava Syndrome (SVCS) is a clinical condition that causing edema the upper extremities and neck by decreased blood flow returning to the heart, due to compression which created mediastinal mass the surrounding structures. The anesthetic management of patients with Vkss must be careful due to life-threatening complications such as difficult airway management and cardiovascular collapse. In this case report, we aimed to present the anesthetic management of SVCS in patient scheduled for biopsy of mediastinal.

Keywords: Superior Vena Cava Syndrome, general anesthesia, difficult airway

Mediyastinal Kitleye Bağlı Vena Kava Süperior Sendromlu Hastada Anestezi Yönetimi

Ahmet Selim Özkan, Muharrem Uçar, Mehmet Ali Erdoğan, Ökkeş Hakan Miniksar, Mahmut Durmuş
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Vena Kava Süperior Sendromu (VKSS), mediyastinal kitlenin çevresindeki yapılara yaptığı bası sonucu, kalbe dönen kan akımının azalarak üst ekstremite ve boyunda ödem görülmesiyle sonuçlanan klinik bir tablodur. Zor hava yolu yönetimi ve kardiyovasküler kollaps gibi hayatı tehdit eden komplikasyonları nedeniyle VKSS olan hastanın anestezi yönetiminde dikkatli olunmalıdır. Bu sunumda, mediyastinal biyopsi planlanan VKSS’lu hastada anestezi yönetimini sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Vena Kava Süperior Sendromu, genel anestezi, zor havayolu

Ahmet Selim Özkan, Muharrem Uçar, Mehmet Ali Erdoğan, Ökkeş Hakan Miniksar, Mahmut Durmuş. Anesthetic Management of Vena Cava Superior Syndrome Due to Mediastinal Mass. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(3): 172-174

Corresponding Author: Ahmet Selim Özkan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale