ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Airway Management in a Pediatric Patient with Glottic Mass [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(3): 149-152 | DOI: 10.5222/GKDAD.2013.149

Airway Management in a Pediatric Patient with Glottic Mass

Özlem Özmete1, Mesut Şener1, Esra Çalışkan1, Alper Nabi Erkan2, Anış Arıboğan1
1Baskent University Faculty Of Medicine Departmant Of Anesthesiology And Reanimation, Ankara
2Baskent University Faculty Of Medicine Departmant Of Otolaringology, Ankara

Glottic located tumors can cause serious problems depending on location. 11-year old children patient with inspiratory stridor and dyspnea came to our hospital and a mass in the larynx was determined by computed tomography. Surgical removal of the mass under general anesthesia was planned. In this case report, we present a successful application of airway management with general anesthesia in a patient with glottic mass.

Keywords: Airway management, glottic tumor, endotracheal intubation, children

Glottik Kitlesi Olan Çocuk Hastada Hava Yolu Kontrolü

Özlem Özmete1, Mesut Şener1, Esra Çalışkan1, Alper Nabi Erkan2, Anış Arıboğan1
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Ankara
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Ankara

Glottik yerleşimli tümörler yerleşim yerine bağlı olarak ciddi hava yolu problemlerine yol açabilmektedirler. İnspiratuar stridor ve nefes darlığı şikayeti ile hastanemize gelen 11 yaşındaki çocuk hastanın çekilen bilgisayarlı tomografisinde larinks pasajını kapatan kitle saptandı. Kitlenin genel anestezi altında cerrahi olarak çıkarılması planlandı. Bu olgu sunumunda glottik kitlesi olan hastada genel anestezi uygulaması ile başarılı şekilde yapılan hava yolu yönetimini sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: ANAHTAR KELİMELER: Hava yolu yönetimi, glottik tümör, endotrakeal entübasyon, çocuk

Özlem Özmete, Mesut Şener, Esra Çalışkan, Alper Nabi Erkan, Anış Arıboğan. Airway Management in a Pediatric Patient with Glottic Mass. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(3): 149-152

Corresponding Author: Özlem Özmete, Türkiye
LookUs & Online Makale