ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Can Intraoperative Near-Infrared Spectroscopy Monitoring a Reliable Monitoring Method in Preventing Neurocognitive Dysfunction in Cardiac Surgery? Neurocognitive Monitoring Method in Cardiac Surgery [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(2): 122-128 | DOI: 10.14744/GKDAD.2022.05668

Can Intraoperative Near-Infrared Spectroscopy Monitoring a Reliable Monitoring Method in Preventing Neurocognitive Dysfunction in Cardiac Surgery? Neurocognitive Monitoring Method in Cardiac Surgery

Nur Ürküt Baz1, Pınar Karaca Baysal2, Pınar Yıldırım özkan3, Ömer Faruk Savluk2
1Department of Anesthesia and Reanimation, Sultanbeyli State Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Anesthesia and Reanimation, Istanbul Kartal Kosuyolu High Specialization Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department of Anesthesia and Reanimation, Istanbul Umraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

Objectives: Our study aims to investigate whether changes in cerebral oximetry as assessed by the use of near infrared spectroscopy are a reliable monitoring method in preventing post-operative neurocognitive dysfunction in patients undergoing cardiac valvular surgery.
Methods: The study included 43 patients who were to undertake valvular cardiac surgery between March 2014 and March 2015 and agreed to take part in the study. All patients received cerebral oximetry monitoring by near-infrared spectroscopy before induction and during the operation. The group of patients who demonstrated a ≥20% decrease in cerebral oximetry and received intervention were called Group A (n=18), and the group of patients with a <20% reduction in cerebral oximetry was called Group B (n=25). Neurocognitive assessments were performed 2 days before and 1 week after surgery. The minimental test, visual-spatial functions test, and clock-drawing test were utilized for this purpose.
Results: Patients in groups A and B were compared in terms of age, gender, educational status, and additional disease status, and the groups were found to be similar. There was no difference between the two groups in terms of peroperative cardiopulmonary bypass times and cross-clamp times. There was no significant difference between the groups in the minimental test, visual-spatial functions test and clock drawing test values performed one week after the surgery. No significant difference was found in terms of intensive care and hospital stay for these two groups.
Conclusion: We believe that near-infrared spectroscopy monitoring against such a decrease and immediate intraoperative intervention as necessary based on near-infrared spectroscopy monitoring may be important in preventing post-operative neurocognitive dysfunctions.

Keywords: Neurocognitive dysfunction, Near İnfrared spectroscopy, open heart surgery

Kalp Cerrahisinde İntraoperatif Yakın Kızıl Ötesi Spektroskopi Takibi Nörokognitif Disfonksiyonu Önlemede Güvenilir Bir Takip Yöntemi midir?

Nur Ürküt Baz1, Pınar Karaca Baysal2, Pınar Yıldırım özkan3, Ömer Faruk Savluk2
1Sultanbeyli Devlet Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Calışmamızda, kalp kapak cerrahisi sırasında hastalarda, yakın infrared spektroskopisi kullanımıyla değerlendirilen serebral oksimetrideki değişikliklerin postoperatif norokognitif disfonksiyonu onlemede guvenilir bir takip yontemi olup olmadığının araştırılması amaclandı.
Yöntem: Mart 2014-Mart 2015 tarihleri arasında kalp kapak cerrahisi gecirecek, calışmayı kabul eden en az ilkokul mezunu 43 hasta (20 erkek, 23 kadın; yaş dağılımı 18-75 yaş) calışmaya dahil edildi. Tum hastalara induksiyon oncesinde ve operasyon suresince yakın infrared spektroskopisi ile serebral oksimetri takibi yapıldı. En duşuk ve ortalama rSO2 (rejyo-nel hemoglobin oksijen saturasyonu) değerleri kaydedildi. Yakın infrared spektroskopisi takibinde rSO2 değerinde %20 ve uzerinde duşme olup mudahalede bulunan gruba A grubu (n=18), %20’den daha az duşme olan gruba B grubu (n=25) şeklinde isim verildi. Kardiyopulmoner baypas yonetimi ve cerrahi protokolu tum hastalarda aynı şekilde uygulandı. Norokognitif değerlendirme operasyondan en az iki gun once, operasyondan bir hafta sonra yapıldı. Bu amacla minimental test, gorsel mekansal işlevler testi ve saat cizim testi uygulandı. Sonuclar istatistiksel olarak değerlendirildi.
Bulgular: A ve B grubundaki hastalar karşılaştırılmış benzer bulunmuştur. Gruplar arasında ameliyattan bir hafta sonra yapılan minimental test, gorsel mekansal işlevler testi ve saat cizim test değerleri arasında anlamı bir farklılık bulunmamıştır. Bu iki grup icin yoğun bakımda ve hastanede kalış acısından da anlamlı bir fark bulunamamıştır.
Sonuç: Kalp kapak cerrahisinde serebral perfuzyon bircok nedenle bozulabilir. Bu durumun yakın infrared spektroskopisi ile takibi ve gereğinde intraoperatif mudahale postoperatif norokognitif fonksiyonları onlemede onemli olabilir duşuncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Açık kalp cerrahisi, nörokognitif disfonksiyon, yakın infrared spektroskopisi

Nur Ürküt Baz, Pınar Karaca Baysal, Pınar Yıldırım özkan, Ömer Faruk Savluk. Can Intraoperative Near-Infrared Spectroscopy Monitoring a Reliable Monitoring Method in Preventing Neurocognitive Dysfunction in Cardiac Surgery? Neurocognitive Monitoring Method in Cardiac Surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(2): 122-128

Corresponding Author: Nur Ürküt Baz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale