ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Is Stroke The Main Determinant Of The Intensive Care Stay Duration In Coronary Artery Surgery? [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(2): 175-176 | DOI: 10.5222/GKDAD.2021.03780

Is Stroke The Main Determinant Of The Intensive Care Stay Duration In Coronary Artery Surgery?

Seher İrem Kıran, Fevzi Toraman
Department of Anesthesiology and Reanimation, Acıbadem Mehemet Ali Aydınlar University, İstanbul, Turkey

Keywords: Euroscore, perioperative stroke, transfusion, alveolar-arterial oxygen gradient

Koroner Arter Cerrahisinde Yoğun Bakımda Kalış Süresinin Esas Belirleyicisi İnme Midir?

Seher İrem Kıran, Fevzi Toraman
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Euroscore, peiroperatif inme, transfüzyon, alveoloarteriyel oksijen farkı

Seher İrem Kıran, Fevzi Toraman. Is Stroke The Main Determinant Of The Intensive Care Stay Duration In Coronary Artery Surgery?. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(2): 175-176

Corresponding Author: Seher İrem Kıran, Türkiye
LookUs & Online Makale