ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Very rare malposition of a central venous catheter into the left internal mammary vein in patient with coronary artery disease [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(2): 133-136 | DOI: 10.5222/GKDAD.2019.53824

Very rare malposition of a central venous catheter into the left internal mammary vein in patient with coronary artery disease

Elif Coşkun1, Levent Altınay1, Rahşan Dilek Okyay2, Anıl Tekin1, Ufuk Tütün1
1Bulent Ecevit University Faculty of Medicine, Department of Cardiovascular Surgery
2Bulent Ecevit University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation

Central venous catheterization is an interventional technique which is commonly used for helping diagnose ant treatment in hospitalized patients, also may lead to complications that malposition and rupture. In this article, we wanted to evaluate a very rare catheter malposition to left internal mammarian vein during coronary arteries bypass greft operation. Although unexpected catheterization into the left internal mammary vein has been reported in the literature. This case seems to be the first report to malposition detected intraoperatively in coronary artery disease

Keywords: Central Venous Catheterization, Catheter Malposition, Left internal mammarian vein

Koroner arter hastalığı olan hastada sol iç meme veni içine santral venöz kateterin çok nadir malpozisyonu

Elif Coşkun1, Levent Altınay1, Rahşan Dilek Okyay2, Anıl Tekin1, Ufuk Tütün1
1Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi A.B.D.
2Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon A.B.D.

Santral venöz kateterizasyon, hastanede yatan hastalarda sıkça kullanılan tanı ve tedavide yardımcı, malpozisyon, rüptür gibi komplikasyonlara sebep olabilen girişimsel bir tekniktir. Yazimizda, koroner arter bypass greft cerrahisi preoperatif hazırlıkları yapılan hastada, oldukça nadir gözlenen sol iç meme venine olan kateter malpozisyonunu değerlendirmeyi amaçladık. Sol iç meme venine olan bu beklen-medik kateterizasyon literatürde bildirilmiş olmasına rağmen, bu olgu, koroner arter hastasında in-traoperatif tespit edilen malpozisyonunun ilk raporu gibi görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Santral venöz kateter, Kateter malpozisyonu, Sol internal mammarian ven

Elif Coşkun, Levent Altınay, Rahşan Dilek Okyay, Anıl Tekin, Ufuk Tütün. Very rare malposition of a central venous catheter into the left internal mammary vein in patient with coronary artery disease. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(2): 133-136

Corresponding Author: Elif Coşkun, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale