ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Anesthetic Management of a Patient with Atrial Mxyoma Undergoing Non-Cardiac Surgery [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(4): 199-202 | DOI: 10.5222/GKDAD.2013.199

Anesthetic Management of a Patient with Atrial Mxyoma Undergoing Non-Cardiac Surgery

Murat Çimencan, Hilal Peri Ayoğlu, Gamze Küçükosman, Özcan Pişkin, Bengü Aydın, Rahşan Dilek Okyay, Hatice Kübra Ergen, Mehmet Fatih Yüce
Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Bülent Ecevit University, Zonguldak, Türkiye

Summary
The Anesthetic Management of a Patient with Atrial Mxyoma Undergoing non-cardiac Surgery
The main objective while planning the management of a safe anaesthesia for the patients who undergo to non-cardiac surgery with cardiac disease is to provide the most appropriate hemodynamic due to concomitant physiology of cardiac problem. Myxomas are the most common benign tumors of the heart and often are located at the left atrium. İn this case report we discussed the anaesthetic management of patient who underwent a non-cardiac surgery,with serious disease and left atrial myxoma
Key words: Atrial myxoma; anaesthesia; non-cardiac surgery

Keywords: Atrial myxoma, anaesthesia, non-cardiac surgery

Atriyal Miksomalı Hastada Non Kardiyak Cerrahide Anestezi Yönetimi

Murat Çimencan, Hilal Peri Ayoğlu, Gamze Küçükosman, Özcan Pişkin, Bengü Aydın, Rahşan Dilek Okyay, Hatice Kübra Ergen, Mehmet Fatih Yüce
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı

Kardiyak patolojileri bulunan olgularda nonkardiyak cerrahi için güvenli bir anestezi yöntemini planlarken temel hedef, hastanın preoperatif durumu ve eşlik eden kardiyak sorunun fizyolojisine en uygun hemodinaminin sağlanmasıdır. Miksomalar kalbin en sık görülen benign tümörleridir ve sıklıkla sol atriyumda yerleşiktirler. Bu olgu sunumunda sol atriyal miksoması ve ciddi ek hastalıkları bulunan acil non-kardiyak cerrahi geçiren hastaya uygulanan anestezi yöntemi tartışıldı
Anahtar kelime: Atriyal miksoma; anestezi; non-kardiyak cerrahi

Anahtar Kelimeler: Atriyal miksoma, anestezi, non-kardiyak cerrahi

Murat Çimencan, Hilal Peri Ayoğlu, Gamze Küçükosman, Özcan Pişkin, Bengü Aydın, Rahşan Dilek Okyay, Hatice Kübra Ergen, Mehmet Fatih Yüce. Anesthetic Management of a Patient with Atrial Mxyoma Undergoing Non-Cardiac Surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(4): 199-202

Corresponding Author: Murat Çimencan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale