ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Cesarean Delivery under Spinal Anesthesia in a Parturient Having Complete Atrioventricular Block without Pacemaker and Failed Spinal Anesthesia Management [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(2): 195-199 | DOI: 10.14744/GKDAD.2022.46548

Cesarean Delivery under Spinal Anesthesia in a Parturient Having Complete Atrioventricular Block without Pacemaker and Failed Spinal Anesthesia Management

Ülgen Öztürk Toyran, Gözde İnan, Esin Tekin, Dudu Berrin Günaydın
Department of Anesthesiology and Reanimation, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Although congenital complete atrioventricular block (AVB) is rare, it constitutes a very important comorbidity in pregnant women, because it can be mortal due to the cardiovascular physiological changes during pregnancy and delivery. There is no consensus for anesthetic management of cesarean delivery of pregnant women with congenital complete AVB. In this case report, we aimed to discuss our approach to failed spinal anesthesia for a parturient with congenital AVB scheduled to undergo cesarean section under neuraxial anesthesia in the light of the literature.

Keywords: Atrioventricular block, cesarean delivery, spinal anesthesia

Pacemaker Takılmamış Komplet Atriyoventriküler Bloklu Gebede Spinal Anestezi ile Sezaryen ve Başarısız Spinal Anestezi Yönetimi

Ülgen Öztürk Toyran, Gözde İnan, Esin Tekin, Dudu Berrin Günaydın
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Konjenital komplet atriyoventriküler blok nadir görülmesine rağmen gebelik ve doğum sırasında değişen kardiyovasküler fizyoloji ile mortal olabilmesi sebebiyle gebelerde oldukça önemli bir komorbiditeyi oluşturmaktadır. Konjenital komplet atriyoventriküler blok tanılı gebelerin sezaryenle doğumları için uygulanacak anestezi yöntemi konusunda tam bir uzlaşı bulunmamaktadır. Bu olgu sunumunda konjenital komplet atriyoventriküler bloklu gebenin nöroaksiyel anestezi altında planlanan sezaryenle doğumu sırasında başarısız spinal anesteziye yaklaşımımızı literatür eşliğinde tartışmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Atriyoventriküler blok, sezaryen, spinal anestezi

Ülgen Öztürk Toyran, Gözde İnan, Esin Tekin, Dudu Berrin Günaydın. Cesarean Delivery under Spinal Anesthesia in a Parturient Having Complete Atrioventricular Block without Pacemaker and Failed Spinal Anesthesia Management. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(2): 195-199

Corresponding Author: Ülgen Öztürk Toyran, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale