ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Myasthenia Gravis and Sugammadex Use [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(3): 136-140 | DOI: 10.5222/GKDAD.2013.136

Myasthenia Gravis and Sugammadex Use

Mehmet Sargın, Hale Borazan, Tuba Berra Sarıtaş, Şeref Otelcioğlu
Necmettin Erbakan University, Meram Faculty Of Medicine, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Konya, Turkey

Myasthenia gravis is a muscle disease which results from autoimmune destruction of the nicotinic acetylcholine receptors. Patients with myasthenic has resistance to depolarizing muscle relaxants and usually increased sensitivity to nondepolarizing relaxants. A new agent sugammadex binds to steroid structured rocuronium and vecuronium and vanishes their affects.In this article presented usage of sugammadex for patients who are planned;one adult and one pediatric, timectomy.

Keywords: Myasthenia gravis, sugammadex, rocuronium

Miyastenia Gravis ve Sugammadeks Kullanımı

Mehmet Sargın, Hale Borazan, Tuba Berra Sarıtaş, Şeref Otelcioğlu
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad, Konya

Myastenia gravis, nikotinik asetilkolin reseptörlerinin otoimmün yıkımı sonucu gelişen bir kas hastalığıdır. Myastenik hastalarda depolarizan kas gevşeticilere genellikte direnç ve nondepolarizan kas gevşeticilere ise duyarlılıkta artış söz konusudur. Yeni bir ajan olan sugammadeks steroid yapıdaki roküronyum ve veküronyumu bağlayarak, etkilerini ortadan kaldırır. Bu makalede roküronyum kullanılan biri erişkin diğeri pediatrik timektomi planlanan iki myastenik hastada kas gücünün geri dönüşümünü sağlamak için sugammadeks kullanımı sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Myastenia gravis, sugammadeks, roküronyum

Mehmet Sargın, Hale Borazan, Tuba Berra Sarıtaş, Şeref Otelcioğlu. Myasthenia Gravis and Sugammadex Use. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(3): 136-140

Corresponding Author: Mehmet Sargın, Türkiye
LookUs & Online Makale