ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Our Experience of Veno-Venous ECMO treatment in Acute Respiratory Distress Syndrome [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(3): 183-186 | DOI: 10.5222/GKDAD.2014.183

Our Experience of Veno-Venous ECMO treatment in Acute Respiratory Distress Syndrome

Ahmet Şen1, Başar Erdivanlı1, Hızır Kazdal1, Abdullah Özdemir1, Şahin Bozok2, Şeref Küçüker2
1Department Of Anesthesiology And Reanimation, Recep Tayyip Erdogan University, Rize, Turkey
2Department Of Cardiovascular Surgery, Recep Tayyip Erdogan University, Rize, Turkey

Acute respiratory distress syndrome is a multifactorial and serious disorder with a high mortality in all age groups. With the advances in extracorporeal membraneous oxygenators, tretament involving oxygenation through a membrane and lung protective mechanical ventilation is becoming widespread.
We present management of acute respiratory distress syndrome due to serious thoracic injury following fall from height. The patient received ECMO treatment due to persistent hypoxia for nine days, and hypoxia resolved. Following a period of healing for one month, the tracheotomized patient was externed to the surgical ward.

Keywords: Veno-venous ECMO, Contusion, Lung, ARDS, Intensive Care

Erişkin Solunum Yetmezliği Sendromunda Venö-Venöz EKMO Deneyimimiz

Ahmet Şen1, Başar Erdivanlı1, Hızır Kazdal1, Abdullah Özdemir1, Şahin Bozok2, Şeref Küçüker2
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Rize
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyovasküler Cerrahi Anabilim Dalı, Rize

Akut respiratuar yetmezlik, etiyolojisinde çok sayıda faktörün yer aldığı, her yaş grubunda mortalitesi yüksek ciddi bir tablodur. Ekstrakorporeal membranöz oksijenatörlerin gelişmesiyle, oksijenasyonun bir membran aracılığı ile sağlanması, ve akciğer koruyucu ventilasyon uygulanması şeklinde tedavi yaygınlaşmaktadır.
Yüksekten düşmeye bağlı ağır torakal hasar nedeniyle opere edilen bir hastamızda gelişen akut respiratuar yetmezlik tablosunun tedavisini sunduk. Hipoksi nedeniyle dokuz gün boyunca veno-venöz EKMO uygulanan hastanın oksijenasyonu düzeldi. Bir aylık iyileşme sürecini takiben trakeotomize halde servise taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: Venö-venöz EKMO, Akciğer kontüzyonu, ARDS, Yoğun bakım

Ahmet Şen, Başar Erdivanlı, Hızır Kazdal, Abdullah Özdemir, Şahin Bozok, Şeref Küçüker. Our Experience of Veno-Venous ECMO treatment in Acute Respiratory Distress Syndrome. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(3): 183-186

Corresponding Author: Başar Erdivanlı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale