ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Our Transesophageal Echocardiography (TEE) Experience During Implantation of Intracorporeal Left Ventriculer Asist Device [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(3): 132-135 | DOI: 10.5222/GKDAD.2013.132

Our Transesophageal Echocardiography (TEE) Experience During Implantation of Intracorporeal Left Ventriculer Asist Device

Dilek Kazancı1, Nükhet Soybir1, Sema Turan1, Candan Haytural1, Şeref Küçüker2, Ayşegül Özgök1
1Turkey High Specialization, Scientific and Research Hospital, Anaesthesiology and Reanimation Clinic, Ankara
2Turkey High Specialization, Scientific and Research Hospital, Cardiac and Vascular Surgery Clinic, Ankara

Introduction: Dilated cardiomyopathy is a clinical state in that systolic dysfunction of the heart develops secondary to left ventricular dilatation. Cases with myocardial pump malfunction resulting from left ventricular dysfunction might eventually require cardiac transplantation. In this case report we aimed to show the importance of intraoperative TÖE monitorization of the patient who needs left ventricular assist device due to dilated cardiomyopathy, and to underline the guidance of TEE monitorization during implantation of the device.
Case: A 21 year- old male patient consulted to the hospital because of persistent cough after upper respiratory tract infection. His diagnosis was end- stage congestive heart failure due to dilated cardiomyopathy. During this procedure patient clinical state was worsened and LVAD application was planned since cardiac transplantation was not possible immediately.
Conclusion: When used in experienced hands TEE facilitates operation, and ensures close monitorization of cardiac function during implantation of LVAD. In this case proper placement and function of the device was very important. Thanks to TÖE monitorization prevention of intraoperative and postoperative adverse events can be achieved with resultant great contribution to the surgical team and anesthetic management.

Keywords: LVAD, TEE, cardiomyopathy

İntrakorporeal Sol Ventrikül Asist Device Takılması Sırasında TÖE Deneyimimiz

Dilek Kazancı1, Nükhet Soybir1, Sema Turan1, Candan Haytural1, Şeref Küçüker2, Ayşegül Özgök1
1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitm ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Ankara
2Türkiye Yüksek İhtisas Eğitm ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara

Giriş: Dilate kardiyotomi sol ventrikül dilatasyonuna sekonder sistolik disfonksiyonla karakterize bir klinik durumdur. Sol ventrikül disfonksiyonunun getirdiği miyokard pompa işlev bozukluğu hastayı kardiyak transplantasyon gereksinimine kadar götürebilmektedir. Bu olguda sol ventrikül asist cihazı takılması gereken ileri derecede dilate kardiyomiyopatili hastanın ameliyatının intraoperatif transözefageal ekokardiyografi (TÖE) ile takibini ve cihazın takılması sırasında TÖE’nin yol göstericiliğinin altını çizmeyi amaçladık.
Olgu: Yirmi bir yaşında erkek hasta ÜSYİ sonrası kronik öksürük yakınması ile hastanemize başvurdu. Hastanın tanısı dilate kardiyomiyopatiye bağlı terminal dönem kalp yetmezliğiydi. Hastanın klinik durumunun kötüleşmesi nedeniyle kardiyak transplantasyon hemen mümkün olmadığından LVAD takılması planlandı.
Sonuç: İntraoperatif TÖE deneyimli ellerde kullanıldığında ameliyata destek olduğu gibi LVAD uygulanmasında kardiyak fonksiyonların sıkı takibini sağlamaktadır. Bu olguda cihazın konumunun ve çalışmasının denetimi büyük önem içermekteydi. Hastanın TÖE monitorizasyonu sayesinde intraoperatif ve postoperatif istenmeyen olaylardan korunması hem cerrahi ekibe hem de anestezik girişimlerin yönlendirilmesine büyük katkı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: lVAD, TÖE, kardiyomiyopati

Dilek Kazancı, Nükhet Soybir, Sema Turan, Candan Haytural, Şeref Küçüker, Ayşegül Özgök. Our Transesophageal Echocardiography (TEE) Experience During Implantation of Intracorporeal Left Ventriculer Asist Device. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(3): 132-135

Corresponding Author: Dilek Kazancı, Türkiye
LookUs & Online Makale