ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Eşzamanlı Torakal ve Abdominal Endovasküler Stent Greft Rekonstrüksiyonu Uygulamasında Deksmedetomidin Kullanımı [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(3): 132-135 | DOI: 10.5222/GKDAD.2018.98700

Eşzamanlı Torakal ve Abdominal Endovasküler Stent Greft Rekonstrüksiyonu Uygulamasında Deksmedetomidin Kullanımı

Alev Şaylan1, Büşra Yetkin Tezcan1, Dilek Öztürk Kazancı1, Mine Altınkaya Chavush1, Eslem İnce Yılmaz2, Ayşegül Özgök1
1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara
2Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Aksaray

Endovasküler yöntemle aort anevrizma cerrahisi onarımı, anatomik olarak uygun torasik ve abdominal lezyonlarda sıklıkla tercih edilmektedir. Torako-abdominal anevrizmaların endovasküler tedavisinde eşzamanlı torakal ve abdominal endovasküler stent greft rekonstrüksiyonu (TEVAR+EVAR) ise oldukça nadir yapılan uzun süreli bir işlemdir. Bu komplike işlem anestezik yönetim açısından yüksek risklidir.
Bu yazıda torakal ve abdominal aort anevrizması, endovasküler olarak aynı seansta başarılı bir şekilde tedavi edilen hastamızın anestezi yönetiminde deksmedetomidin kullanımı sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: abdominal aort anevrizması, anestezi, deksmedetomidin, endovasküler prosedürler, torasik aort anevrizması

Dexmedetomidine Use in Application of Simultaneous Thoracic and Abdominal Endovascular Stent Graft Reconstruction

Alev Şaylan1, Büşra Yetkin Tezcan1, Dilek Öztürk Kazancı1, Mine Altınkaya Chavush1, Eslem İnce Yılmaz2, Ayşegül Özgök1
1Turkey Yüksek Ihtisas Educational and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara
2Aksaray Educational and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Aksaray

Endovascular approach in aortic aneurysm repair is usually chosen for appropriate thoracal and abdominal lesions but simultaneous thoracal and abdominal endovascular stent graft reconstruction in the endovascular treatment of thoracoabdominal aneurysms (TEVAR +EVAR) is rarely performed. This is a high risk complex procedure for anesthetic management.
In this report, the dexmedetomidine use in the anesthetic management of a patient during successful endovascular treatment of simultaneous thoracal and abdominal aortic aneurysms is described.

Keywords: abdominal aortic aneurysm, anesthesia, dexmedetomidine, endovascular procedures, thoracic aortic aneurysm

Alev Şaylan, Büşra Yetkin Tezcan, Dilek Öztürk Kazancı, Mine Altınkaya Chavush, Eslem İnce Yılmaz, Ayşegül Özgök. Dexmedetomidine Use in Application of Simultaneous Thoracic and Abdominal Endovascular Stent Graft Reconstruction. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(3): 132-135

Sorumlu Yazar: Alev Şaylan, Türkiye
LookUs & Online Makale