ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Kalıcı Hemodiyaliz Kataterinin Sol Süperiyor Vena Cava'da Malpozisyonu [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(3): 130-131 | DOI: 10.5222/GKDAD.2018.18199

Kalıcı Hemodiyaliz Kataterinin Sol Süperiyor Vena Cava'da Malpozisyonu

Serkan Burç Deşer, Semih Murat Yücel
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler: Kateter girişimi, hemodiyaliz, damar cerrahisi.

Malposition of the Hemodialysis Catheter in the Persistent Left Superior Vena Cava

Serkan Burç Deşer, Semih Murat Yücel
Ondokuz Mayis University, Medical Facuty, Department of Cardiovascular Surgery

Keywords: Catheter interventions, hemodialysis, vascular surgery.

Serkan Burç Deşer, Semih Murat Yücel. Malposition of the Hemodialysis Catheter in the Persistent Left Superior Vena Cava. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(3): 130-131

Sorumlu Yazar: Serkan Burç Deşer, Türkiye
LookUs & Online Makale