ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Doğum Sonrası Erken Dönem Gelişen Aort Diseksiyonu [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(3): 136-139 | DOI: 10.5222/GKDAD.2018.82905

Doğum Sonrası Erken Dönem Gelişen Aort Diseksiyonu

Ali Kemal Gür1, Esra Eker2, Arzu Esen Tekeli2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Van, Türkiye
2Van bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Van, Türkiye

İntima ve media tabakasının ayrılması sonucu gelişen aort diseksiyonu tedavi edilmediği takdirde mortal seyreden bir hastalıktır. Tedavisi acil cerrahi müdahale olan aort diseksiyonu genellikle hipertansif ve bağ doku hastalığı olan hastalarda görülmektedir. Gebeliğe bağlı hipervolemi, taşikardi, kardiyak output artışı ve özellikle gebeliğin son dönemlerinde aortaya ve iliac arterlere bası sonrası asendan ve torakal aortada meydana gelen basınç gebelikteki aort diseksiyonları için risk faktörleridir. Bu yazımızda yirmi dokuz yaşında herhangi bir kardiyak öyküsü olmayan 35 haftalık gebelik sonrası üçüncü çocuğunu doğuran ve postpartum 1. Günde ani başlayan sırt ağrısı ile yapılan tetkikler sonrasında aort diseksiyonu tanısı konan bir kadın hastayı sunmak istedik.

Anahtar Kelimeler: gebelik, aort diseksiyonu, hipertansiyon, konnektif doku hastalıkları, kalp cerrahisi.

Developing Aortic Dissection İn Early Postpartum Period

Ali Kemal Gür1, Esra Eker2, Arzu Esen Tekeli2
1Yüzüncü Yıl University Medical Faculty Cardiovascular Surgery Department, Van, Turkey
2Van Education and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Van, Turkey

Aortic dissection, which is a result of the separation of the intima and media layer of the is a mortal disease if not treated. It is usually seen in patients with hypertensive and connective tissue disease. The treatment of aortic dissection is emergency surgical intervention. Hypervolemia, tachycardia, increased cardiac output due to pregnancy and rise of arterial pressure in the ascending and thoracic aorta due to external pressure on aorta and iliac arteries in the last period of pregnancy are risk factors for gestational aortic dissection. In this case, we present a 29 years old female patient, with no prior cardiac risk factor, who had delivered her third child after a 35-week pregnancy. She experienced a sudden-onset back pain on post-partum first day. Further analysis showed she had an aortic dissection

Keywords: pregnancy, aortic dissection, hypertension, connective tissue diseases, cardiac surgery

Ali Kemal Gür, Esra Eker, Arzu Esen Tekeli. Developing Aortic Dissection İn Early Postpartum Period. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(3): 136-139

Sorumlu Yazar: Ali Kemal Gür, Türkiye
LookUs & Online Makale