ISSN 1305 - 5550

Quick Search
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Completion Of Septoplasty Operation Despite Decreased Oxygen Saturation In A Patient With Rainier Hemoglobinopathy With General Anesthesia [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(4): 303-306 | DOI: 10.5222/GKDAD.2019.86158

Completion Of Septoplasty Operation Despite Decreased Oxygen Saturation In A Patient With Rainier Hemoglobinopathy With General Anesthesia

Yahya Yıldız, Mine Özen Akay, Yaşar Gökhan Gül, Yavuz Demiraran
Medipol Üniversity, Medical Fakulty, Department Of Aneshtesiology, Istanbul, Turkey

Rainier hemoglobinopathy is an extremely rare hematologic disorder characterized with increased oxygen affinity of hemoglobin leading low blood oxygen saturation. Up to date literature includes only 1 case whom had been operated with general anesthesia.
In this report, we present a 27-year-old male patient with rainer hemoglobinopathy whom underwent nasal septoplasty with general anesthesia.

Keywords: General anesthesia, Oxygen Saturation, Hemoglobinopaty

Rainier Hemoglobinopatisi Olan Bir Hastada Azalmış Oksijen Satürasyonuna Rağmen Genel Anestezi ile Septoplasti Operasyonunun Tamamlanması

Yahya Yıldız, Mine Özen Akay, Yaşar Gökhan Gül, Yavuz Demiraran
Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Rainier hemoglobinopati, hemoglobinin düşük kan oksijen satürasyonuna yol açan armış oksijen afinitesi ile karakterize, oldukça nadir görülen hematolojik bir hastalıktır. Güncel literatür, genel anestezi ile ameliyat edilen sadece 1 olguyu kapsamaktadır.
Bu yazıda, genel anestezi ile nazal septoplasti yapılan, Rainier hemoglobinopatisi olan 27 yaşında bir erkek hastayı sunduk.

Anahtar Kelimeler: Genel anestezi, Oksijen satürasyonu, Hemoglobinopati

Yahya Yıldız, Mine Özen Akay, Yaşar Gökhan Gül, Yavuz Demiraran. Completion Of Septoplasty Operation Despite Decreased Oxygen Saturation In A Patient With Rainier Hemoglobinopathy With General Anesthesia. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(4): 303-306

Corresponding Author: Yahya Yıldız, Türkiye
LookUs & Online Makale