ISSN 1305 - 5550

Quick Search
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Malposition of the Hemodialysis Catheter in the Persistent Left Superior Vena Cava [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(3): 130-131 | DOI: 10.5222/GKDAD.2018.18199

Malposition of the Hemodialysis Catheter in the Persistent Left Superior Vena Cava

Serkan Burç Deşer, Semih Murat Yücel
Ondokuz Mayis University, Medical Facuty, Department of Cardiovascular Surgery

Keywords: Catheter interventions, hemodialysis, vascular surgery.

Kalıcı Hemodiyaliz Kataterinin Sol Süperiyor Vena Cava'da Malpozisyonu

Serkan Burç Deşer, Semih Murat Yücel
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler: Kateter girişimi, hemodiyaliz, damar cerrahisi.

Serkan Burç Deşer, Semih Murat Yücel. Malposition of the Hemodialysis Catheter in the Persistent Left Superior Vena Cava. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(3): 130-131

Corresponding Author: Serkan Burç Deşer, Türkiye
LookUs & Online Makale