ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Terlipressin Increases Blood Pressure and Facilitates Weaning from Cardiopulmonary Bypass in Heart Transplant Recipients with Refractory Hypotension: Case Series [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(2): 111-112 | DOI: 10.5222/GKDAD.2020.08760

Terlipressin Increases Blood Pressure and Facilitates Weaning from Cardiopulmonary Bypass in Heart Transplant Recipients with Refractory Hypotension: Case Series

Aynur Camkıran Fırat1, Nukhet Akovalı1, Duygu Taşkın1, Atila Sezgin2, Pinar Zeyneloglu1
1Baskent University, Faculty Of Medicine, Anesthesiology, Ankara, Turkey
2Baskent University, Faculty Of Medicine, Cardiac Surgery, Ankara, Turkey

Keywords: terlipressin, transplantation, cardiopulmonary bypass, refractory hypotension

Refrafter Hipotansiyonu olan Kalp Transplantasyon Alıcılarında Terlipresin Kardiyopulmoner Baypastan Ayrılmayı Kolaylaştırır ve Kan Basıncını Artırır: Olgu Serisi

Aynur Camkıran Fırat1, Nukhet Akovalı1, Duygu Taşkın1, Atila Sezgin2, Pinar Zeyneloglu1
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Abd, Ankara, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Abd, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: terlipresin, transplantasyon, kardiyopulmoner baypas, refrakter hipotansiyon

Aynur Camkıran Fırat, Nukhet Akovalı, Duygu Taşkın, Atila Sezgin, Pinar Zeyneloglu. Terlipressin Increases Blood Pressure and Facilitates Weaning from Cardiopulmonary Bypass in Heart Transplant Recipients with Refractory Hypotension: Case Series. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(2): 111-112

Corresponding Author: Aynur Camkıran Fırat, Türkiye
LookUs & Online Makale