ISSN 1305 - 5550

Quick Search
Anesthesia Management in Alcapa Syndrome and The Use Of Intraoperative Transoesophageal Echocardiography [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(4): 290-295 | DOI: 10.5222/GKDAD.2019.26566

Anesthesia Management in Alcapa Syndrome and The Use Of Intraoperative Transoesophageal Echocardiography

Alev Şaylan1, Ümit Karadeniz2, Feyza Ayşenur Paç3, Ajda Mutlu Mıhçıoğlu4, Ahmet Vedat Kavurt3, İrfan Taşoğlu5, Mustafa Paç6
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Ministry of Health Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Ministry of Health Ankara Medical Center, Ankara, Turkey
3Department of Pediatric Cardiology, Ministry of Health Ankara Medical Center, Ankara, Turkey
4Department of Pediatric Cardiology, Sadi Konuk Education and Research Hospital, Istanbul, Turkey
5Department of Pediatric Cardiovascular Surgery, Ministry of Health Ankara Medical Center, Ankara, Turkey
6Yüksek İhtisas University, Ankara, Turkey

Anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary artery (ALCAPA) syndrome (Bland-White-Garland syndrome) is a rare congenital coronary artery anomaly characterized by an abnormally located left coronary artery that arises from the pulmonary artery instead of the aorta. Anesthesia induction and maintenance have significance due to many reasons. In the present paper, we aimed to discuss the anesthesia management in this rare syndrome and present case, and to draw attention to share and use the findings of intraoperative transesophageal echocardiography.

Keywords: Alcapa syndrome, cardiac anesthesia, children, coronary vessel anomalies, intraoperative transoesophageal echocardiography

Alcapa Sendromunda Anestezi Yönetimi ve İntraoperatif Transözofageal Ekokardiyografi Kullanımı

Alev Şaylan1, Ümit Karadeniz2, Feyza Ayşenur Paç3, Ajda Mutlu Mıhçıoğlu4, Ahmet Vedat Kavurt3, İrfan Taşoğlu5, Mustafa Paç6
1SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Yürkiye
3Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi, Pediyatrik Kardiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
4Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediyatrik Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
5Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
6Yüksek İhtisas Üniversitesi, Ankara,Türkiye

ALCAPA (Anomalous origin of the left coronary artery from pulmonary artery) Sendromu (Bland – White - Garland Sendromu) anormal yerleşimli sol koroner arterin aorta yerine pulmoner arterden çıkışı ile karakterize, nadir görülen bir konjenital koroner arter anomalisidir. Anestezi indüksiyonu ve idamesi pek çok nedenle özellik arz eder. Bu olgu sunumu ile sık rastlanmayan bu sendromda anestezi yönetiminin tartışılması ve intraoperatif transözofageal ekokardiyografi bulgularının paylaşılması, kullanımının önemine dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Alcapa sendromu, kardiyak anestezi, çocuk, koroner damar anomalisi, intraoperatif transözofageal ekokardiyografi

Alev Şaylan, Ümit Karadeniz, Feyza Ayşenur Paç, Ajda Mutlu Mıhçıoğlu, Ahmet Vedat Kavurt, İrfan Taşoğlu, Mustafa Paç. Anesthesia Management in Alcapa Syndrome and The Use Of Intraoperative Transoesophageal Echocardiography. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(4): 290-295

Corresponding Author: Alev Şaylan, Türkiye
LookUs & Online Makale