ISSN 1305 - 5550

Quick Search
ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) in rhabdomyolysis due to statin use   use (case presentation) [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(1): 68-71 | DOI: 10.5222/GKDAD.2019.04696

ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) in rhabdomyolysis due to statin use   use (case presentation)

Mine Altınkaya Çavuş, Şerife Bektaş, Dilek Kazancı, Sema Turan
Turkey High Specialization Training and Research Hospital

A 69-year-old woman has been using atorvastatin for 3 years. ECMO is used in the treatment of multiple organ failure in developing rhabdomyolysis. Despite a successful case shared in the literature, our case is mortal

Keywords: ECMO, rhabdomyolysis, statine

Statin kullanımına bağlı rabdomiyolizde ECMO(Ekstrakorporal Membran Oksijenizasyonu) kullanımı ( olgu sunumu)

Mine Altınkaya Çavuş, Şerife Bektaş, Dilek Kazancı, Sema Turan
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

69 yaşında kadın hastanın 3 yıldır atorvastatin kullanımaktadır. Gelişen rabdomiyoliz sonucu çoklu organ yetmezliği tedavisinde ECMO kullanımıştır. Literatürde paylaşılan başarılı bir olguya rağmen bizim olgumuz mortal seyretmiştir

Anahtar Kelimeler: ECMO, rabdomiyoliz, statin

Mine Altınkaya Çavuş, Şerife Bektaş, Dilek Kazancı, Sema Turan. ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) in rhabdomyolysis due to statin use   use (case presentation). GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(1): 68-71

Corresponding Author: Mine Altınkaya Çavuş, Türkiye
LookUs & Online Makale