ISSN 1305 - 5550

Hızlı Arama
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Marfan Sendromlu ve Renal Transplantlı Hastada Benthall Ameliyatında Anestezi Yönetimi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(2): 95-99 | DOI: 10.5222/GKDAD.2013.095

Marfan Sendromlu ve Renal Transplantlı Hastada Benthall Ameliyatında Anestezi Yönetimi

Yücel Karaman1, Aylin İncesu1, Burçin Abud2, Hüseyin Özkarakaş1, Cengiz Özbek2
1Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İzmir
2Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, GKDC Kliniği, İzmir

Marfan sendromu (MFS); aort anevrizması ve ciddi aort yetmezliğine yol açarak yüksek oranda ölümle sonuçlanan herediter bir hastalıktır. Assendan aorta ve aort kapağı cerrahisi olan Bentall operasyonu MFS hastalarında normale yakın yaşam sürelerini sağlayabilmekle birlikte uzun süren ekstrakorporal dolaşım ve kros-klemp süreleri bu operasyonu renal yetmezlik öyküsü olmayan hastalarda bile riskli hale getirmektedir. Bu olgu sunumunda; renal transplantasyon yapılmış Marfan sendromlu hastadaki Bentall operasyonunun anestezi yönetimi tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Marfan sendromu, Bentall operasyonu, renal transplantasyon

The Anesthetic Management of a Patient with Marfan Syndrome and Renal Transplant Patient Undergoing Bentall Operation

Yücel Karaman1, Aylin İncesu1, Burçin Abud2, Hüseyin Özkarakaş1, Cengiz Özbek2
1Tepecik Research And Training Hospital, Anesthesiology And Reanimation Clinic, Izmır
2Tepecik Research And Training Hospital, Cardio-Vasculer-Thoracic Surgery Clinic, Izmir

Marfan syndrome (MFS) is a genetic disorder with the high mortality rate when causes aortic aneurysm and aortic insufficiency. Bentall procedure is an aortic root and valve surgery, can maintain near-normal life time in MFS patients, however prolonged extracorporeal circulation and crossclamp times is the drawback of the procedure. In this case report, we discussed the anesthesia management of a patient with MFS and history of renal transplantation undergoing Bentall procedure.

Keywords: Marfan syndrome, Bentall operation, renal transplantation

Yücel Karaman, Aylin İncesu, Burçin Abud, Hüseyin Özkarakaş, Cengiz Özbek. The Anesthetic Management of a Patient with Marfan Syndrome and Renal Transplant Patient Undergoing Bentall Operation. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(2): 95-99

Sorumlu Yazar: Yücel Karaman, Türkiye