ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Cutis Laxa Tip-IC Sendromlu Çocuk Hastada Ameliyathane Dışı Anestezi Deneyimi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(3): 230-232 | DOI: 10.5222/GKDAD.2021.35683

Cutis Laxa Tip-IC Sendromlu Çocuk Hastada Ameliyathane Dışı Anestezi Deneyimi

Yasemin Yavuz, Fatma Ukil, Seda Arısüt, Ömer Faruk Şavluk
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas E.A.H Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı,İstanbul

Urban-Rifkin-Davis sendromu olarak da bilinen Cutis Laxa Tip 1C erken çocukluk döneminde yaygın bağ dokusu bozukluğu ile karakterize otozomal resesif nadir görülen bir hastalıktır. Bu çalışmamızda, Cutis Laxa’lı çocukta sedasyon ile ameliyathane dışı anestezi uygulaması deneyimimiz sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Cutis Laxa Sendromu, Sedasyon, Çocuk Hasta

Experience Of Outpatient Anesthesia in a Pediatric Patient With Cutis Laxa Type-IC Syndrome

Yasemin Yavuz, Fatma Ukil, Seda Arısüt, Ömer Faruk Şavluk
Kartal Koşuyolu High Education And Training Hospital, Anesthesiology And Reanimation Clinic, Istanbul

Cutis Laxa Type 1C, also known as Urban-Rifkin-Davis syndrome, is an autosomal recessive disease characterized by common connective tissue disorder in early childhood. In this study, our experience of outpatient anesthesia with sedation in a child with Cutis Laxa is presented.

Keywords: Cutis Laxa Syndrome, Sedation, Pediatric Patient

Yasemin Yavuz, Fatma Ukil, Seda Arısüt, Ömer Faruk Şavluk. Experience Of Outpatient Anesthesia in a Pediatric Patient With Cutis Laxa Type-IC Syndrome. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(3): 230-232

Sorumlu Yazar: Yasemin Yavuz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale