ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Factors Affecting Perioperative Blood Transfusion Applications in a University Hospital (Letter to Editor) [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(2): 113-114 | DOI: 10.5222/GKDAD.2020.25483

Factors Affecting Perioperative Blood Transfusion Applications in a University Hospital (Letter to Editor)

Seher İrem Kıran, Fevzi Toraman
Department Of Anesthesiology And Reanimation, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University, İstanbul, Turkey

Keywords: Perioperative Blood Transfusion, Anemia, Patient Blood Management

Bir Üniversite Hastanesinde Peroperatif Kan Transfüzyon Uygulamalarını Etkileyen Faktörler(Editöre Mektup)

Seher İrem Kıran, Fevzi Toraman
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Perioperatif Kan Transfüzyonu, Anemi, Bireyselleştirilmiş Klinik Kan Kullanım Uygulaması

Seher İrem Kıran, Fevzi Toraman. Factors Affecting Perioperative Blood Transfusion Applications in a University Hospital (Letter to Editor). GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(2): 113-114

Corresponding Author: Fevzi Toraman, Türkiye
LookUs & Online Makale