ISSN 1305 - 5550

Quick Search
Aging and Frailty in Cardiac Surgery [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(4): 223-228 | DOI: 10.5222/GKDAD.2019.04934

Aging and Frailty in Cardiac Surgery

Elvin Kesimci
Department Of Anesthesiology And Reanimation, Başkent University, Ankara, Turkey

In recent years, biological age has emerged instead of chronological age as a concept that could explain the heterogeneity in outcomes seen in older patients after cardiac surgery and help identify older patients who would benefit from new intervention methods.
This review discusses the relationship between fraility concept and postoperative morbidity and mortality in cardiac surgery in elderly patients and the scoring systems in this regard and their utility in predicting postoperative outcomes in clinical practice.

Keywords: cardiac surgery, aging, frailty

Kalp cerrahisinde yaş ve frailite

Elvin Kesimci
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Ankara

Son yıllarda, biyolojik yaş kronolojik yaş yerine, kalp cerrahisi sonrası yaşlı hastalarda görülen sonuçlardaki heterojenliği açıklayabilecek ve yeni müdahale yöntemlerinden yararlanacak yaşlı hastaları tanımlamaya yardımcı olabilecek bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır.
Bu derlemede, yaşlı hastalarda kardiyak cerrahide, frailite –kırılganlık- kavramı ile postoperatif morbidite ve mortalite arasındaki ilişki ve bu konudaki skorlama sistemleri ve bunların klinik uygulamada postoperatif sonuçların tahmin edilmesindeki faydası tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: kalp cerrahisi, yaş, frailite

Elvin Kesimci. Aging and Frailty in Cardiac Surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(4): 223-228

Corresponding Author: Elvin Kesimci, Türkiye
LookUs & Online Makale