ISSN 1305 - 5550
Cilt : 22 Sayı : 1 Yıl : 2019
Index
Membership
Applications

Hızlı Arama
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi - GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: 22 (1)
Cilt: 22  Sayı: 1 - 2016
DERLEME
1.
Geriatrik hastalarda preoperatif dönemde istenilen konsültasyonların değerlendirilmesi, yorumlanması, kılavuz önerileri ve risk skorlaması
The evaluation of preoperative consultations, guidelines and risc scoring systems in geriatric patients
Elvin Kesimci, Fevzi Toraman
doi: 10.5222/GKDAD.2016.001  Sayfalar 1 - 8

DENEYSEL ÇALIŞMA
2.
Kardiyopulmoner baypasta serum elektrolit ve ph değişimleri: stewart yöntemi ile analiz
Serum electrolyte and ph alteratıons durıng cardıopulmonary bypass: analysis by the stewart approach
Alper Kararmaz, Beliz Bilgili, Seçil Ayhan Özcan, Ömer Ayanoğlu, Zuhal Aykaç
doi: 10.5222/GKDAD.2016.009  Sayfalar 9 - 15

3.
Koroner Arter Baypas Greftleme Cerrahisi Sonrası Erken Dönemde Gelişen Komplikasyonlar ve İlişkili Etiyolojik Faktörler
Etiological Factors Concerning The Early Complications That Occur Following Coronary Artery Bypass Graft Surgery
İpek Mavili, Cengiz Şahutoğlu, Zeynep Pestilci, Seden Kocabaş, Fatma Zekiye Aşkar
doi: 10.5222/GKDAD.2016.016  Sayfalar 16 - 23

4.
Postanestezi Bakım Ünitesinde Görülen Postoperatif Rezidüel Kürarizasyon: Klinik Testlerle İlişkisi
Postoperative Residual Curarization in Postanesthesia Care Unit: Relationship With Clinical Tests
Gonca Oğuz, Süheyla Ünver, Gülşah Açıkgöz, Oruç Emre Solmaz, Yeliz İrem Tunçel
doi: 10.5222/GKDAD.2016.028  Sayfalar 24 - 28

5.
Travma hastalarında skorlama sistemlerinin yoğun bakım mortalitesi açısından değerlendirilmesi
Evaluation of the scoring systems in trauma patients to predict intensive care mortality
Fatma Yıldırım, İskender Kara, Hamit Küçük, Lale Karabıyık, İsmail Katı
doi: 10.5222/GKDAD.2016.029  Sayfalar 29 - 33

OLGU SUNUMU
6.
Stuck Kapak Nedeniyle Operasyona Alınan Gebede Anestezi Yönetimi
Anesthetic management of a pregnant patient who underwent surgery due to stuck valve
Hülya Kaşıkara, Aslıhan Küçüker, Melahat Yıldırım, Cemile Altın, Gökçer Uğur, Şemsi Mustafa Aksoy, Abdulkadir But
doi: 10.5222/GKDAD.2016.034  Sayfalar 34 - 37

7.
Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Pediatrik Hastada Preoperatif Otolog Donasyon: Olgu Sunumu
Preoperative Autologous Donation In A Pediatric Patient Undergoing Open Heart Surgery: Case Report
Cengiz Şahutoğlu, Nursen Karaca, Seden Kocabaş, Fatma Zekiye Aşkar, Alev Atalay, Yüksel Atay
doi: 10.5222/GKDAD.2016.038  Sayfalar 38 - 40

8.
Akut Sıkıntılı Solunum Sendromunun nadir sebebi: Şilotoraks
A rare cause of acute respiratory distress syndrome: Chylothorax
Beliz Bilgili, Fethi Gül, İsmail Cinel
doi: 10.5222/GKDAD.2016.041  Sayfalar 41 - 44