ISSN 1305 - 5550
Cilt : 20 Sayı : 3 Yıl : 2019
Index
Membership
Applications

Hızlı Arama
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi - GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: 20 (3)
Cilt: 20  Sayı: 3 - 2014
DERLEME
1.
Kardiyak Elektrofizyoloji Laboratuvarında Anestezi
Anesthesia in Cardiac Electrophysiology Laboratory
Nihan Yapıcı
doi: 10.5222/GKDAD.2014.135  Sayfalar 135 - 140

ARAŞTIRMA
2.
Koroner Arter Baypas Cerrahisi Sırasında Akut Normovolemik Hemodilüsyon Sıvısı Olarak Kullanılan Hidroksietil Starch ve Modifiye Sıvı Jelatinin Koagulasyon Etkileri
Coagulation Effects of Hydroxyethylstarch Versus Modified Fluid Gelatin When Used as Normovolemic Hemodilution Solutions During Cardiac Surgery
Tülün Öztürk, İsmet Topçu, Barış Tuncer, Barış Açıkgöz, Funda Yıldırım, İhsan İşkesen
doi: 10.5222/GKDAD.2014.141  Sayfalar 141 - 148

3.
Çift Lümenli Endotrakeal Tüp Pozisyonunun Doğrulanmasında Fiberoptik Bronkoskop İle Kablosuz Video Endoskopun (Disposkope®) Karşılaştırılması
Comparison Of The Efficacy Of Fiberoptic Bronchoscopy And Wireless Video Endoscope (Disposkope®) In Confirmation Of The Position Of Double Lumen Endotracheal Tube
Hasan Mehmet Kamburoğlu, Gökhan Özkan, Tarık Purtuloğlu, Abdülkadir Atım, Memduh Yetim, Mehmet Emin İnce, Vedat Yıldırım, Ercan Kurt
doi: 10.5222/GKDAD.2014.149  Sayfalar 149 - 153

4.
Miyastenia Gravisli Olgularda Timektomi Uygulamasında Peroperatif Anestezi Yönetiminin Retrospektif Değerlendirilmesi
Retrospective Study of Perioperative Anaesthesia in the Management of Thymectomy in Cases with Myasthenia Gravis
Bengü Durmuş, Fatma Nur Kaya, Suna Gören, Gülnihal Acay, Selda Özden, Sinem Şentürk
doi: 10.5222/GKDAD.2014.154  Sayfalar 154 - 161

DERLEME
5.
Kalp Cerrahisi Geçirecek Yaşlı Hastalarda Preoperatif Değerlendirme
Preoperative Assessment in the Elderly Patients Undergoing Cardiac Surgery
Türkan Kudsioğlu
doi: 10.5222/GKDAD.2014.162  Sayfalar 162 - 166

OLGU SUNUMU
6.
Mitral Kapak Replasmanı Yapılan Parkinsonlu Hastada Anestezi Yönetimi-Enteral L-Dopa Uygulaması
Anasthetic Management Of Patient With Parkinson’s Disease Undergoing Mitral Valve Replacement Surgery - Enteral L-Dopa Administration: A Case Report
Mehmet Burak Eşkin, Mehmet Emin İnce, Gökhan Özkan, Vedat Yıldırım, Ercan Kurt
doi: 10.5222/GKDAD.2014.167  Sayfalar 167 - 171

7.
Mediyastinal Kitleye Bağlı Vena Kava Süperior Sendromlu Hastada Anestezi Yönetimi
Anesthetic Management of Vena Cava Superior Syndrome Due to Mediastinal Mass
Ahmet Selim Özkan, Muharrem Uçar, Mehmet Ali Erdoğan, Ökkeş Hakan Miniksar, Mahmut Durmuş
doi: 10.5222/GKDAD.2014.172  Sayfalar 172 - 174

8.
Ciddi Aritmi ile Seyreden Pinch-Off Sendromu
Pinch-Off Syndrome Presenting with Severe Arrhythmia
Erkan Kaya, Gökhan Özkan, Mehmet Emin İnce, Mehmet Burak Eşkin, Kubilay Karabacak, Uygar Çağdaş Yüksel, Suat Doğancı, Vedat Yıldırım
doi: 10.5222/GKDAD.2014.175  Sayfalar 175 - 178

9.
Sezaryende Anaflaktik Şok
Anaphylactic Shock in Caesarean Section
Mukadder Şanlı, Nurçin Gülhaş, Feray Akgül Erdil, Hakan Miniksar, Duygu Demiröz, Mahmut Durmuş
doi: 10.5222/GKDAD.2014.179  Sayfalar 179 - 182

10.
Erişkin Solunum Yetmezliği Sendromunda Venö-Venöz EKMO Deneyimimiz
Our Experience of Veno-Venous ECMO treatment in Acute Respiratory Distress Syndrome
Ahmet Şen, Başar Erdivanlı, Hızır Kazdal, Abdullah Özdemir, Şahin Bozok, Şeref Küçüker
doi: 10.5222/GKDAD.2014.183  Sayfalar 183 - 186

EDITÖRE MEKTUP
11.
Parsiyel Larenjektomisi Bulunan Bir Hastada Endobronşiyal Bloker ile Tek Akciğer Ventilasyonu
The Usage of Endobronchial Blocker in a Patient with Partial Laryngectomy for Single Lung Ventilation
Ceren Aygün, Elvan Öçmen, Volkan Hancı, Semih Küçükgüçlü
doi: 10.5222/GKDAD.2014.187  Sayfalar 187 - 188
Makale Özeti | Tam Metin PDF