ISSN 1305 - 5550
Cilt : 17 Sayı : 2 Yıl : 2019
Index
Membership
Applications

Hızlı Arama
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: 17 (2)

Cilt: 17  Sayı: 2 - 2011

DERLEME
1.
Akut Böbrek Yetmezliği
Acute Renal Failure Seen After Cardiovascular Surgery
Melike Betül Öğütmen
doi: 10.5222/GKDAD.2011.025  Sayfalar 25 - 33

ARAŞTIRMA
2.
Torakotomi Sonrası Ağrı Tedavisinde Tramadol ve Deksmedetomidinin Kombinasyonu
Combination of Dexmedetomidine and Tramadol In Treatment of Pain After Thoracotomy
Abdullah Demirhan, Rauf Gül, Süleyman Ganidağlı, Senem Koruk, Ayşe Mızrak, Maruf Şanlı, Ünsal Öner
doi: 10.5222/GKDAD.2011.034  Sayfalar 34 - 41

OLGU SUNUMU
3.
Yüksek Riskli Arkus Aort Anevrizma Ameliyatında Üçlü Serebral Monitörizasyon
Triple Cerebral Monitorization in a Highly Risky Arcus Aorta Aneurysm Repair
Tuğba Yiğit, Ümit Karadeniz, Özcan Erdemli, Aslı Demir, Şeref Küçüker
doi: 10.5222/GKDAD.2011.042  Sayfalar 42 - 48

4.
Mediyastinoskopi Sırasında Pulmoner Arter Yaralanması ve Anestezi
Pulmonary Artery Injury During Mediastinoscopy and Anesthesia
Cem Nevzat Sayılgan, Lale Yüceyar, Sedat Akbaş, Ahmet Demirkaya, Hülya Erolçay
doi: 10.5222/GKDAD.2011.049  Sayfalar 49 - 53